s t i l l h e t e n

- må vi miste den for å savne den?

I stillheten finnes nærvær, trygghet og sjelefred.

lars@peregrinus.no